1. Odrabianie zajęć należy wcześniej umówić w sekretariacie lub pod numerem tel.: 795 717 643.
 2. Uprzejmie prosimy o wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS, gdy Twoje dziecko nie może przyjść na swoje zajęcia. Ułatwi nam to umawianie innych dzieci na odrabianie zajęć.
 3. Jeżeli planują Państwo wyjazdy w roku szkolnym prosimy o wcześniejsze odrobienie ewentualnych nieobecności.
 4. Prosimy, aby nie przyprowadzać przeziębionych, zakatarzonych lub chorych dzieci na zajęcia. Dbajmy o zdrowie nasze, naszych dzieci i personelu placówki.
 5. Zadbaj o to aby Twoje dziecko posiadało na każdych zajęciach podręcznik.
 6. Rolą nauczyciela, obok nauki języka angielskiego, jest rozwój umiejętności społecznych ucznia – kształtowanie pozytywnych postaw szacunku, tolerancji i współpracy. Oznacza to, że na lekcjach obowiązują pewne zasady, a zadaniem ucznia jest ich przestrzegać.
 7. Nie zmuszaj dziecka, aby samodzielnie podejmowało próby mówienia, kiedy jeszcze nie czuje się gotowe.
 8. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych podczas zajęć.
 9. Bardzo prosimy o terminowe regulowanie należności zgodnie z informacją podaną na formularzach zgłoszeniowych.
 10. Prosimy na bieżąco sprawdzać pocztę elektroniczną oraz odwiedzać naszą stronę internetową: www.helendoron.pl/warszawa-wola
 11. Słuchanie płyt jest nieodzownym elementem metody i ma wpływ na jej końcowy efekt. Płyt słuchamy 2 razy dziennie.
 12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procesu nauczania Twojego dziecka, porozmawiaj z lektorem, obsługą sekretariatu lub dyrekcją.
 13. Jeśli nie towarzyszysz swojemu starszemu dziecku w zajęciach, wykaż zainteresowanie co dziś robiło, czy ma zadaną pracę domową i kiedy przewidziany jest test. W razie wątpliwości, zapytaj lektora.