Angielski dla dzieci w wieku od 3 miesięcy do 18 lat!

…tworzymy przyszłość Twojego dziecka

 

W naszej szkole językowej prowadzimy zajęcia metodą Helen Doron English, która jest wyjątkową, prostą i naturalną metodą nauczania języka angielskiego, odpowiednią dla każdego dziecka, bez względu na to, jaki jest jego język ojczysty. Helen Doron English to 10 następujących po sobie kursów dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Z uwagi, że metoda Helen Doron jest metodą naturalną zajęcia prowadzone są w całości w języku angielskim.

Jest to unikatowa metoda stworzona z myślą o dzieciach począwszy od 3 miesiąca życia aż do 18 roku życia. Nauczanie odbywa się w naturalny sposób podobnie jak dzieje się to w języku ojczystym. Uczymy poprzez zabawę. Najważniejsze dla nas jest to, aby dzieci miały ogromną przyjemność z zajęć. Dzięki temu wzmacniamy wewnętrzną motywację dzieci, które przychodzą do nas ponieważ chcą, nie dlatego, że muszą.

Do zajęć dzieci otrzymują zestaw książeczek oraz nagrań, które biernie słuchają dwa razy dziennie. Dzięki temu dziecko ma kontakt z językiem 14 razy w tygodniu. Dodatkowo spotyka się z nami na zajęciach, w grupie rówieśniczej od 4-8 osób, raz w tygodniu. Dzięki takiej formie dzieci uczą się myśleć po angielsku. Systematyczny kontakt z językiem wpływa na utrwalenie materiału składającego się na różnorodne pioseneczki, wierszyki, zwroty.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie Helen Doron