Czy wiesz, że?
W ofercie mamy 10 kursów dla dzieci. Trzy ostanie obejmują naukę pisania oraz zagadnień gramatycznych. Po ukończeniu ostatnich dwóch kursów (PWW i PWT) dziecko może przystąpić do międzynarodowego egzaminu w naszej szkole. Po ukończeniu nauki na kursach Helen Doron, dzieci mogą kontynuować ją na kolejnych kursach powszechnie znanych wydawnictw.